سلام میترا سلطانی هستم , فارغ التحصیل کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز .
در حال حاضر دانشجوی سال سوم کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم و به عنوان مشاور تغذیه و رژیم درمانی در وبسایت داروکده فعالیت می کنم .

رنگین کمان سلامت

آیا رنگ های مختلف میوه ها و سبزیجات اهمیت دارد یا تنها برای زیبایی بخشی به طبیعت بوده است؟ در این مقاله به خواص سلامتی بخش رنگدانه های موجود در میوه ها و سبزیجات می پردازیم.

میترا سلطانی یکشنبه 27 بهمن 1398