سلام. آوا حسن پور هستم. کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
همکاری من با سایت داروکده بیشتر شامل مشاوره های تخصصی در زمینه تغذیه و مکمل های رژیمی و ورزشی میباشد. امیدوارم بتوانم شما را در انتخاب صحیح مکمل ها و اصلاح سبک زندگیتان راهنمایی کنم.