داروخانه آنلاین داروکده ، فروش اینترنتی و ارسال رایگان مکمل و لوازم آرایشی بهداشتی | داروکده

کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر

Anti Wrinkle Cream Cinere

P-1479
1+
کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر
تاریخ مصرف : بیش از 10 ماه
230,000 تومان
تعداد سفارش
مشخصات محصول
مشخصات اختصاری کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر
مشخصات اختصاری
 • کرم ضد چروک سینره محافظ پوست در برابر عوامل مخرب محیطی
 • کمک به تامین و حفظ رطوبت پوست
 • موثر در کاهش عمق چین و چروک و پیشگیری از بروز آن ها
 • کرم ضد چروک سینره افزایش دهنده میزان تولید کلاژن پوست و کاهش روند پیری پوست
 • کمک به نوسازی و بازسازی ساخت سلول ها و کاهش چین و چروک به کمک کونزیم Q10
 • کرم رتینول سینره افزایش دهنده مقاومت پوست در برابر رادیکال های آراد
 • دارای خاصیت ضد التهابی به کمک عصاره گل همیشه بهار
 • کرم رتینول سینره حاوی شی باتر و دکسپانتنول جهت رطوبت رسانی موثر به پوست
 • کمک به ترمیم و بهبود بافت پوست
 • دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی
مشخصات اختصاصی کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر
مشخصات اختصاصی
نوع محصول
کرم
سایز
40 میلی لیتر
محل مصرف
صورت و گردن
کد بهداشتی
44/10028
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
ضدچروک صورت
نوع محفظه
تیوپ
مشخصات عمومی کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر
مشخصات عمومی
کشور سازنده
ایران
شرکت سازنده
سینره
وب سایت
www.cinere.ir
اطلاعات کاربردی کرم ضد چروک سینره 40 میلی لیتر
اطلاعات کاربردی
 • محافظت از پوست دربرابر آلودگی، خشکی هوا و عوامل مخرب محیطی
 • رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها
 • دارای عصاره گیاه مورد برای جلوگیری از تخریب کلاژن پوست و افزایش طول عمر سلول های پوست
 • حاوی کمپلکس MDI جهت جلوگیری از ایجاد چین و چروک
 • حاوی کوآنزیم Q10 و ویتامین E جهت حذف رادیکال‌های آزاد

هر شب پس از تمیز نمودن پوست با محصولات پاک کننده سینره، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و گردن قرار داده و با انگشتان آن را روی تمام پوست صورت پخش نمایید.

 • در صورت استفاده از سایر کرم های سینره حداقل نیم ساعت بین آ نها فاصله بگذارید. استفاده از این کرم از سن 30 سالگی توصیه می گردد.
 • در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بـا گذشـت زمـان و افزایـش سـن، تغییـرات متعـددی در ســاختار پوسـت رخ مـی دهـد کـه بـه تدریـج باعـث ایــجاد چــروک هـای سـطــحی و عمــیق در پـوســت مـی شـود.
از جملـه ایـن تغییـرات مـی تـوان بـه کاهـش فعالیـت غـدد چربـی، کاهش رطوبـت و همچنین نازک شـدن لایه درم پوسـت اشـاره کرد. امـا مهمتریـن اتفاقی که طی ایـن دوران رخ می دهد؛ اختلال در سـاخت پروتئین های پوسـت (کلاژن و الاسـتین) و کند شدن فرآیند نوســازی می باشــد. کاهش پروتئین های پوســت که وظــیفه حفظ اســتحکام و انعطاف پذیری آن را بر عهده دارند، باعـث ایجاد چین و چروک در پوست می شود.
زمــان خاصــی بـرای آغـاز ایـن فــرآیند وجـود نـدارد ولـی تاثیـر عوامــل مخرب محیطـی که تمـاس مداوم با نـور خورشـید و رادیـکال هـای آزاد، از مهمتریـن آنها می باشــد، در تســریع ایـن پدیـده بـه اثبـات رســیده اسـت. ایـن عوامـل باعـث فعــال شـدن آنزیـم هایـی مـی گردنـد کـه سـبب تجزیـه کلاژن، الاسـتین و سـایر پروتئیـن هـای پوسـت مـی شـوند. بنابرایـن بـا محافظـت از پوسـت در برابـر آثـار مخرب و حفظ رطوبـت مورد نیاز، می توان تا حـد زیادی پیری را به تعویق انداخت. کرم ضد چروک سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیـا قـادر اسـت بـه خوبـی از پوســت در برابـر عوامـل مخـرب محافظـت نمایـد، رطــوبت مـورد نیاز پوســت را فراهـم سـازد و در نتیجه میزان کلاژن پوسـت را افزایش دهد.

ترکیبات موثر در کرم ضد چروک سینره:
- عصــاره گیـاه مـورد: عصـاره هیدرولیـز شـده بـرگ گیـاه مـورد، از یـک طـرف بـا افزایـش ســنتز پروتئینـی کـه مسـئول طــول عمـر ســلول هـا مـی باشـد، باعث افزایـش عمر ســلول هـای پوســت مـی شــود و از طـرف دیگـر از تجزیـه کلاژن کـه مسـئول اسـتحکام پوسـت مـی باشـد جلوگیـری مـی کنـد کـه در نتیجـه باعـث بـه تأخیـر انداختن فــرآیند پیری پوسـت می شود.
- کمپلکـسMDI: ایـن مـاده حاصــل فنــاوری بیــوتکنولوژی بـوده و یکـی از قویتریـن مهـار کننـده هـای آنزیـم مخـرب کلاژن مـی باشــد. بدیـن ترتیـب باعـث افزایـش میزان
کلاژن در پوست می شود و از آن در برابر عـوامل مخرب مثل نور خورشـید، اسـترس، آلـودگی های محیطی و... محافظت می کند.
- کوانزیم Q10: این ماده یک آنتی اکسـیدان طبیعی و بسـیار قوی اسـت که به علت کوچکی مولکول های آن به راحتی به داخل پوسـت نفوذ می کند و از آثار سـوء رادیکال های
آزاد بـر روی پوسـت جلوگیـری مـی نمایـد. ایـن مـاده بـه تولیـد انـرژی مـورد نیاز سـلول های پوســت نیز کمک مـی نماید و باعث نوسـازی و تجدید سـاخت سـلول ها می شـود.
اثر این ماده در کاهش عمق چین و چروک ها به اثبات رسیده است.
- روغـن گل مغربـی و دانـه کتـان: روغـن ایـن گیــاهان حاوی مقادیر فراوان اسـید های چرب امگا 3 و امگا 6 می باشـد. این اسـید های چرب در سـاختمان غشـاء سـلولی به کار مـی رونـد و در فرآینـد التیـام زخـم هـا و نوسـازی پوســت نقـش بسـزایی دارنـد. ایـن مـواد از پوسـت در برابـر رادیـکال هـای آزاد محافظـت مـی کننـد و مانـع از ایجـاد چیـن
و چروک روی پوست می شوند.
- روغـن آووکادو: ایـن روغـن سرشـار از پتاسـیم و ویتامیـن هـای طبیعـی A و E مـی باشـد که باعث تغذیه، افزایش مقاومت پوســت نسـبت بـه رادیکال هـای آزاد، افزایش سرعت نوسازی پوست و رفع خشکی آن می گردد.
- عصـاره گل همیشـه بهـار: ایـن عصـاره عـلاوه بـر خاصیت ضد التهابی، باعث بازســازی و نوســازی پوســت می شــود و مکمل تاثیر روغــن آووکادو در جلوگیری از ایجــاد چین و چـروک می باشد. به خصوص ترکیب این دو ماده جهت حفظ طراوت و شادابی پوست بانوانی که در دوران یائسگی به سر می برند توصیه شده است.
- دکسپانتول و Butter Shea: این مواد، رطوبت پوست را به میزان موثری افزایش می دهند.

امتیاز دهی
امتیاز مجموع این محصول
2.9 / 5
0.0/5
امتیاز کاربران
3.2/5
علاقه مندی عمومی
2.5/5
امتیاز بازار
3.0/5
ارزیابی کارشناسی (2 کارشناس)
امتیاز کلی یک محصول ، حاصل مجموع امتیازهای کاربران ، کارشناسان و سهم بازار می باشد که بر اساس الگوریتمهای دقیق محاسبه و ارائه می شود .
شما هم به این محصول امتیاز دهید
کیفیت
میزان اثربخشی
بسته بندی
ارزش نسبت به قیمت
امتیاز شما به این محصول
0 از 5
با نام کاربری خود وارد شوید
مقالات
مقالات مرتبط
مشاهده همه
نظرات کاربران
(4) نظر
کاربر گرامی ، جهت درج نظر لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید
شکیلا زاهد 1402/02/05 - 15:13

بعد از استفاده از این کرم باید از مرطوب کننده هم استفاده کنیم؟

داروکده 1402/02/05 - 16:52

با سلام

کاربر گرامی، این محصول حاوی ترکیباتی همچون شی باتر و دکسپنتنول بوده و برای رطوبت رسانی به پوست مؤثر می باشد. شما می توانید شب ها از کرم ضدچروک سینره و در طی روز از کرم مرطوب کننده استفاده نمایید

 

باتشکر - کارشناس علمی داروکده

مريم مريم 1402/01/15 - 23:00

سلام خسته نباشین میخواستم بدونم این کرم دور چشم قابل استفاده هست؟ و در صورت استفاده این کرم دور چشم عوارض خاصی داره ؟

داروکده 1402/01/17 - 10:42

با سلام

همراه گرامی، خیر، شما میبایست در این خصوص از محصولات تخصصی برای پوست حساس اطراف چشم استفاده نمایید، در صورتیکه تمایل به معرفی محصول دارید قید نمایید دور چشمتان مستعد میلیا هست یا خیر.

باتشکر - کارشناس علمی داروکده

ب ب 1398/11/08 - 14:00

این کرم قویتر است یا کرم بالای 40 سال سینره

داروکده 1398/11/08 - 16:18

با سلام کاربر گرامی، مطمئنا کرم ضد چروک بالای 40 سال از قدرت و اثر گذاری بیشتری دارا می باشد. با تشکر - مسئول فنی داروخانه ( دکتر داروساز )

ب ب 1399/01/31 - 21:58

قویترین و بهترین کرم رقع چروک ایرانی؟

داروکده 1399/02/01 - 18:17

با سلام 

کاربر گرامی ، سرم ضد چروک و سفت کننده پوست اکسپرتیج به شما پیشنهاد می شود .

 

باتشکر - کارشناس علمی داروکده

ب ب 1399/02/08 - 23:44

این کرم بهتره یا بالای40 سال سینره

داروکده 1399/02/09 - 10:37

باسلام

کاربر گرامی ، مقایسه برند ها کار دقیق وعلمی نمی باشد .زیرا هر محصول روی پوست افراد تاثیرات متفاوت دارد.

 

باتشکر - کارشناس علمی داروکده

ب ب 1399/02/14 - 18:58

اگر امکان دارد بهترین و قویترین کرم که قابلیت استفاده برای زیر چشم و صورت را همزمان داشته و قیمت ان زیر 80 تومان باشد را معرفی کنید

داروکده 1399/02/15 - 11:20

با سلام 

کاربر گرامی ، محصولی با مشخصات ذکر شده موجود نمی باشد .

 

باتشکر - کارشناس علمی داروکده

س س 1398/08/28 - 18:51

اگر یکی این محصول را تهیه نماید ایا از خرید کرم لیفتینگ بی نیاز خواهد شد و یا بالعکس و یا عملکرد این دو محصول متفاوت می باشد

داروکده 1398/08/29 - 13:33

با سلام کاربر گرامی، خیر، عملکرد دو محصول با یکدیگر متفاوت بوده و مصرف یکی از محصولات توجیهی برای عدم استفاده از محصول دیگر نیست. با تشکر - مسئول فنی داروخانه ( دکتر داروساز )

لطفا کمی صبر کنید ...