• 0
  • افزودن به لیست علاقه مندی ها

رپورتاژ- آنتی اکسیدان های فرتیل پلاس برای بهبود ناباروری در مردان

دکتر احسان عمادی چهارشنبه 10 آبان 1396
11112

در دهه های گذشته تعداد اسپرم در مردان به میزان قابل توجهی در حدود 50 درصد کاهش یافته است. گونه های واکنش پذیر اکسیژن یا ROS نقش مهمی در ناباروری مردان دارند. 30 تا 80 درصد از ناباروری مردان به دلیل استرس اکسیداتیو و کاهش سطح توان آنتی اکسیدانی مایع سمینال (منی) است. همچنین 30 تا 40 درصد مردان نابارور سطوح بالایی از ROS در مایع سمینال دارند که با کاهش توان آنتی اکسیدانی در ارتباط است.
اسپرم نیز نسبت به ROS آسیب پذیر بوده، زیرا غشای پلاسما و سیتوپلاسم حاوی میزان زیادی از اسیدهای چرب اشباع نشده است. استرس اکسیداتیو ناشی از عدم توازن بین تولید ROS و آنتی اکسیدان ها است. همچنین سطوح بالای ROS می تواند موجب آسیب DNA، آپوپتوز و پراکسیداسیون لیپید شود.
استرس اکسیداتیو با کاهش تعداد و فعالیت اسپرم، کاهش تحرک، مورفولوژی غیرطبیعی و ناباروری همراه است. همچنین افزایش استرس اکسیداتیو باعث آسیب غشای اسپرم، پروتئین ها و DNA می شود که با نقص عملکرد اسپرم در ارتباط است.

علاوه بر عوامل پزشکی، عوامل دیگری مانند استعمال دخانیات، استرس، سن، مصرف الکل و عوامل محیطی از جمله امواج موبایل و سموم صنعتی و کشاورزی بر کاهش کیفیت اسپرم موثر است.
آنتی اکسیدان ها از DNA اسپرم در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کنند. همچنین باعث کاهش خطر سقط، نقایص تولد و مشکلات رشدی در آینده کودک خواهند شد. آنتی اکسیدان ها به افزایش تحرک، تعداد، حیات اسپرم، درصد اسپرماتوزوئید طبیعی و افزایش شانس باروری و موفقیت در IVF کمک می کنند.

آنزیم های آنتی اکسیداتیو اصلی موجود در مایع سمینال شامل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز است. همچنین مایع سمینال غنی از ترکیباتی با جرم مولکولی پایین از جمله گلوتاتیون، کاروتنوئیدها، کارنیتین، کوآنزیم Q10، ویتامین E، ویتامین C، سلنیوم و زینک است.

ترکیبات آنتی اکسیدانی موثر بر بهبود توان باروری در مردان

ویتامین E
ویتامین E از سال 1922 به عنوان یک ماده مغذی ضروری برای درمان ناباروری کاربرد دارد. این ویتامین همچنین یک آنتی اکسیدان بالقوه برای بهبود تعداد، کیفیت و تحرک اسپرم است. ویتامین E می تواند به حفظ سلامت غشای اسپرم و محافظت از آن در برابر آسیب رادیکال های آزاد کمک کند. همچنین باعث بهبود توانایی اسپرم برای نفوذ به تخمک خواهد شد. افرادی که از مکمل ویتامین E استفاده می کنند، معمولا درصد IVF موفقیت آمیزی خواهند داشت. همچنین استفاده از این ویتامین در افرادی با اختلال آستنواسپرمی می تواند باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهید (MDA) در اسپرماتوزوئیدها و بهبود تحرک اسپرم شود.

سلنیوم و ویتامین E
برای حفظ مناسب باروری مردان، عملکرد بهینه ی ویتامین E باید با سطوح مناسبی از سلنیوم باشد. سلنیوم در متابولیسم تستوسترون مهم است و به عنوان جزء اصلی کپسول سلنوپروتئین سمن عمل می کند. سلنوپروتئین می تواند در حفظ تمامیت و یکپارچگی غشا موثر باشد. سلنیوم کوفاکتور گلوتاتیون پراکسیداز است، فعالیت آنزیمی بر حیات، شکل طبیعی و تحرک اسپرم تاثیر دارد و به عنوان یک عامل دفاعی دربرابر استرس اکسیداتیو عمل می کند.
اپیدیدیم (لوله‌ای باریک درون بیضه‌ها که محل بلوغ و ذخیره اسپرم می‌باشد) نیز برای عملکرد درست به سلنیوم نیاز دارد. ترکیب ویتامین E و سلنیوم می تواند باعث بهبود مورفولوژی اسپرم، تحرک و کاهش غلظت مالون دی آلدهیدها (MDA) شود.

کاروتنوئیدها
درمان با ویتامین E به طور مستقیم باعث کاهش سطوح ROS در مایع سمینال خواهد شد، لیکوپن نیز به میزان فراوان در گوجه فرنگی یافت می شود و تاثیر آن در به دام انداختن اکسیژن فعال و مهار پراکسیداسیون لیپیدی در سرم پلاسما دو برابر بتاکاروتن و 10 برابر ویتامین E است.
لیکوپن به دلیل خواص آنتی اکسیدانی یک گزینه ی درمانی خوب برای ناباروری مردان است. غشای اسپرم سرشار از اسیدهای چرب بوده و این غشا نسبت به پراکسیداسیون لیپیدی بسیار حساس است. مردان نابارور نسبت به مردان سالم اغلب سطوح بالایی از رادیکال های آزاد را دارند. این سطوح بالای رادیکال های آزاد با ناباروری ایدیوپاتیک در ارتباط است. لیکوپن باعث خنثی کردن این رادیکال های آزاد می شود.
دریافت کاروتنوئیدها ی بتاکاروتن و لوتئین با بهبود تحرک اسپرم و دریافت لیکوپن با بهبود مورفولوژی در ارتباط است. همچنین مصرف بتاکاروتن به همراه ویتامین C با غلظت بالا، تعداد و حرکت اسپرم ارتباط دارد.  
به طور کلی کاروتنوئیدها مسئول یکپارچگی غشای سلولی بوده و دارای اثرات مثبتی بر حجم و تعداد اسپرم های پیشرونده به جلو خواهند بود. همچنین با توجه به اهمیت و تاثیر کاروتنوئیدها به ویژه لیکوپن و لوتئین بر بهبود پارامترهای اسپرم، فرتیل پلاس اورتومول در میان محصولات مشابه موجود در ایران، تنها محصولی است که محتوی این ترکیبات مهم می باشد.

امگا3
امگا3 نیز موجب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی در مایع سمینال انسان و بهبود تعداد، حرکت و مورفولوژی اسپرم خواهد شد. درصد قابل توجهی از مردان نابارور با اختلال الیگوآستنوتراتواسپرمی می توانند از فواید این اسیدهای چرب امگا3 بهره مند شوند. اسیدهای چرب امگا3 در بهبود نرخ باروری در پروسه ی IVF تاثیر دارد. همچنین اسیدهای چرب چنداشباع نشده PUFA در سیالیت و یکپارچگی غشای پلاسمای اسپرم شرکت دارد. مردان نابارور مبتلا به واریکوسل نیز غلظت پایینی از اسیدهای چرب چنداشباع نشده ی امگا3 دارند. امگا3 همچنین برای رشد اسپرم مهم بوده و تحرک اسپرم با سطوح DHA درغشای اسپرم در ارتباط است. دریافت اسیدهای چرب چنداشباع نشده ی امگا3 همچنین با بهبود مورفولوژی اسپرم ارتباط دارد. لازم به ذکر است که در میان محصولات مشابه درمان ناباروری مردان، فرتیل پلاس اورتومول تنها محصولی بوده که حاوی اسیدهای چرب امگا3 است.

ان استیل سیستئین
ان استیل سیستئین جزء آنزیم آنتی اکسیداتیو گلوتاتیون پراکسیداز عملکرد مهمی در لوله های اسپرم ساز و سلول های اسپرم دارد. کمبود گلوتاتیون منجر به بی ثباتی قسمت میانی اسپرماتوزوئید و اختلالاتی در تحرک می شود. ان استیل سیستئین باعث بهبود برخی از پارامترهای اسپرم در مردان نابارور خواهد شد.  
ان استیل سیستئین همچنین غیرسمی است و از اسپرم در برابر آسیب ROS محافظت می کند، همچنین باعث کاهش تاثیرات ROS در اسپرم می شود که یک عامل برای کاهش ویسکوزیته است و کاهش ویسکوزیته نیز مسئول افزایش حجم اسپرم خواهد بود. ان استیل سیستئین همچنین از استرس اکسیداتیو جلوگیری می کند و بنابراین حفظ باروری مردان را به دنبال دارد.
طبق مطالعه انجام شده در پژوهشکده رویان اصفهان، استفاده از ان استیل سیستئین به همراه واریکوسلکتومی یا بعد از آن باعث بهبود کیفیت اسپرم خواهد شد. همچنین این ترکیب منحصربه فرد جزو ترکیبات ویژه ی فرتیل پلاس اورتومول به حساب می آید.

ویتامین C
ویتامین C آنتی اکسیدانی قدرتمند بوده که از نقایص اسپرم جلوگیری کرده و در افزایش تحرک و تعداد اسپرم، شانس باروری و بهبود یکپارچگی DNA موثر است.
سطح آسکوربیک اسید در پلاسمای سمینال با درصد اسپرم هایی با مورفولوژی طبیعی در ارتباط است. این ویتامین همچنین به تولید مجدد ویتامین E کمک می کند. ویتامین C از اسپرم ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت کرده و در بهبود کیفیت اسپرم در افراد سیگاری موثر است. این ویتامین در درمان آگلوتیناسیون اسپرم نقش دارد و می تواند به بهبود باروری کمک کند. مصرف ویتامین c و ویتامین E باعث کاهش استرس اکسیداتیو در اسپرماتوزوئید و کاهش درصد آسیب DNA اسپرماتوزوئید می شود. همچنین غلظت ویتامین C در مایع سمینال 10 برابر بیشتر از غلظت این ویتامین در سرم خون است. این ویتامین باعث خنثی کردن رادیکال های هیدروکسیل، سوپراکسید و هیدروژن پراکسید و در نتیجه محافظت از حیات و تحرک اسپرم می شود. این آنتی اکسیدان به میزان 250 میلی گرم در فرتیل پلاس اورتومول موجود است.

کوآنزیم Q10
کوآنزیم Q10 باعث تولید انرژی خواهد شد. این شبه ویتامین محلول در چربی در غشای سلولی و لیپوپروتئین ها موجود است. کوآنزیم Q10 همچنین در مایع سمینال یافت می شود و منجر به بهبود تحرک اسپرم خواهد شد. کوآنزیم Q10 در بهبود ویژگی های حرکتی اسپرم در بیماران مبتلا به واریکوسل مرتبط با آستنواسپرمی موثر است.

ال کارنیتین
ال کارنیتین اسیدآمینه ای است که در کبد و کلیه با متابولیسم متیونین و لیزین تولید می شود و منبع مهمی از انرژی در اسپرم است. غلظت ال کارنیتین در اسپرم مردان نابارور کاهش می یابد و با پارامترهای کیفی مختلف اسپرمیوگرام در ارتباط است.
ال کارنیتین همچنین برای بلوغ و عملکرد درست اسپرم ضروری است. ال کارنیتین نقش حیاتی به عنوان یک بستر انرژی برای اسپرم در اپیدیدیم  ایفا می کند. همچنین در اپی دیدیوم ترشح می شود، جایی که با ویژگی های آنتی اکسیدانی خود به حفاظت از اسپرم در برابر آسیب کمک می کند. منشاء بیشتر از 94 درصد از ال کارنیتین آزاد در پلاسمای سمینال از اپیدیدیم است. همچنین غلظت ال کارنیتین موجود در اپی دیدیوم 2000 برابر بیشتر از غلظت آن در خون است. کارنیتین به عنوان یک مکمل در انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری عمل می کند. ال کارنیتین می تواند باعث بهبود تعداد، کیفیت و تحرک اسپرم شود.  

زینک
زینک دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی بوده و کوفاکتور آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است. کمبود زینک در رژیم غذایی با کاهش تعداد اسپرم و سطوح تستوسترون همراه است. همچنین زینک برای تولید آندروژن در بیضه ضرورت دارد.  
مردانی با اختلال باروری ایدیوپاتیک که سطوح تستوسترون پلاسمای پایینی دارند می توانند درمان موفقیت آمیزی با زینک داشته باشد، همچنین زینک در افزایش تعداد اسپرم موثر است.
افزایش سطوح تستوسترون و دهیدروتستوسترون به دلیل تاثیرات زینک، اثر مفیدی بر اسپرماتوژنز دارد. زینک همچنین برای ساخت غشای خارجی، دم اسپرم و برای بلوغ درست آن مورد نیاز است. مکمل های زینک بر بهبود تعداد، حرکت، عملکرد، کیفیت اسپرم و همچنین توان باروری تاثیر دارند.  
در صورتی که از مکمل های زینک استفاده می کنید، مصرف ماده معدنی مس برای جلوگیری از کمبود این ماده معدنی مورد نیاز است.

برای خرید فرتیل پلاس اینجا کلیک کنید.

در دهه های گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه ی ترکیبات موثر بر بهبود اختلالات باروری و اثربخشی مطلوب آنها بر روی کیفیت اسپرم انجام شده است. فرمولاسیون فرتیل پلاس براساس این نتایج علمی بوده و دارای موادمغذی مورد نیاز برای تولید اسپرم است.

مطالب مرتبط

نظرات خوانندگان ( 1 نظر )

پس از تایید یا پاسخگویی سوالات و نظرات , از طریق اس ام اس مطلع خواهید شد .
کاربر گرامی ، جهت درج دیدگاه یا سوال لطفا ابتدا با نام کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام نمایید
مینا بامری 1397/11/21 - 17:20

با سلام ایا این پودربدو ن تجویز پزشک هم میشود استفاده کرد وایا این فقط مختص اقایون هست ی خانم ها استفاده کنن

داروکده 1397/11/23 - 20:17

با سلام کاربر گرامی، مصرف این محصول نیاز به تجویز پزشک نداشته و هم در آقایان و هم بانوان قابل استفاده می باشد. با تشکر - مسئول فنی داروخانه ( دکتر داروساز )

لطفا کمی صبر کنید ...