سلام پیشوا ارژنگ هستم. فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز. همکاری من با مجموعه داروکده بیشتر شامل مشاوره های تخصصی در زمینه تغذیه و کاربرد مکمل های رژیمی و غذایی در این باره می¬باشد.