سلام مهسا دانشور هستم . کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و کارشناس ارشد تغذیه ورزش. همکاری من با مجموعه داروکده بیشتر شامل تالیف مقالات و مشاوره های تخصصی در زمینه تغذیه و مکمل های رژیمی غذایی و ورزشی می باشد.