دکتر محدثه شوقی هستم , دکتر داروساز و در حال حاضر ساکن شهر اهواز .
مدتی به عنوان مسئول فنی داروخانه مرکزی جمالزاده فعالیت داشته ام و آشنایی من با داروکده نیز به سال 1393 باز می گردد . تعدادی مقاله علمی در زمینه های مختلف از جمله مکمل های رژیمی غذایی و درمو کازمتیک در وب سایت داروکده منتشر نموده ام .