سلام مرجان رمضان هستم، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همکاری من با سایت داروکده از طریق تالیف مقالات و مشاوره تخصصی درباره مکمل های غذایی و ورزشی به کاربران محترم می باشد.