سلام. محدثه برازجانی هستم. کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی ،فارغ التحصیل کارشناسی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و کارشناسی ارشد علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز .
در حال حاضر به عنوان مشاور تغذیه و رژیم درمانی با سایت داروکده همکاری میکنم و تلاش میکنم تا در زمینه تغذیه ای ، رژیمی و استفاده صحیح و به جا از مکمل ها به کاربران کمک کنم.